บริษัท Veritas (Thailand) จำกัด

Company Profile

บริษัท Veritas (Thailand) จำกัด เป็นผู้ให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบโซลูชั่นให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดเล็กจนถึงในระดับขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในปัจจุบัน

ทางบริษัท Veritas (Thailand) จำกัด เป็นผู้นำในด้านโซลูชั่นทุกแพลตฟอร์มทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีทางด้านการสำรองและกู้คืนข้อมูล (backup and recovery), การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (business continuity), ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล (software-defined storage) และการธรรมาภิบาลข้อมูล (information governance)

เกี่ยวกับ Veritas เทคโนโลยี

About Veritas Technologies

Veritas ผู้นำเทคโนโลยีด้านการจัดการและปกป้องข้อมูล (Data Management) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ระดับโลก   และครองตำแหน่งผู้นำส่วนแบ่งการตลาดด้านยอดขาย (Revenue Market Share) ทั่วโลก อันดับ 1 สำหรับตลาด Backup & Recovery Software มาตลอด 20 กว่าปี และครองตำแหน่งผู้นำใน Gartner Magic Quadrant ประเภท Enterprise Backup and Recovery Software Solutions ติดต่อกันรวม 17 ครั้งถึงปัจจุบัน (ปี 2022)

Veritas เป็นผู้ให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบโซลูชั่นให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดเล็กจนถึงในระดับขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนอย่างมากที่องค์กรต่างๆเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

Veritas เป็นผู้นำในด้านโซลูชั่นทุกแพลตฟอร์มทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีทางด้านการสำรองและกู้คืนข้อมูล (backup and recovery), การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (business continuity), ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล (software-defined storage) และการธรรมาภิบาลข้อมูล (information governance)

 

About Veritas Technologies

Veritas Technologies is a leader in multi-cloud data management. Over 80,000 customers—including 95% of the Fortune 100—rely on us to help ensure the protection, recoverability, and compliance of their data. We have a reputation for reliability at scale, which delivers the resilience our customers need against the disruptions threatened by cyberattacks, like ransomware. No other vendor is able to match our ability to execute, with support for 800+ data sources, 100+ operating systems, 1,400+ storage targets, and 60+ clouds.

พันธกิจของ Veritas

Corporate Mission

Veritas เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจในทุกระดับขององค์กรเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่แท้จริงในการนำมาใช้ในการสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจของลูกค้า

จุดแข็งขององค์กร

Core Competence

Veritas เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเป็นผู้วางมาตรฐานในการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และทุกๆ โซลูชั่น เพื่อตอบสนองกับการงานข้อมูลในทุกระดับขององค์กร

360o ของโซลูชั่นของ Veritas ในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าที่มีหลายคลาวด์ สามารถแสดงภาพรวมของการใช้งานข้อมูล (visualize), การป้องกัน (protect), การเข้าถึง (access) และการเคลื่อนย้ายข้อมูล (migrate)

ทุกโซลูชั่นของ Veritas มีส่วนช่วยลูกค้าปลดล็อคการใช้งานข้อมูลในทุกระดับขององค์กรที่ต้องการในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยโซลูชั่นของ Veritas จะช่วยลูกค้าในการดูแลข้อมูลสารสนเทศให้เหมือนกับสินทรัพย์ขององค์กร – ไม่เพียงทำให้ลูกค้าประหยัดเงินและช่วยลดความเสี่ยง ยังช่วยให้ลูกค้าใช้งานในการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจในอีกด้านหนึ่งด้วย