Knowledge

Veritas 360 Defense Blueprint

Veritas 360 Defense Blueprintการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ที่ซับซ้อนต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตี  Veritas 360 Defense Blueprint ได้รวบรวมพิมพ์เขียวในการป้องกันข้อมูลที่เดิมทีได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง โดยได้ออกแบบพิมพ์เขียวทั้งในส่วนของการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล…

Read more
Event

สรุปงาน Veritas : Redefine Enterprise Resilience “แนวทางใหม่ในการพลิกฟื้นองค์กร”

สรุปงาน Veritas : Redefine Enterprise Resilience “แนวทางใหม่ในการพลิกฟื้นองค์กร” หลายปีที่ผ่านมาสงครามทางไซเบอร์ได้ยกระดับมากขึ้นทั้งด้านความรุนแรงและความถี่ของเหตุการณ์ โดยทุกธุรกิจต่างตกเป็นเป้าได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีการละเว้น ทำให้โจทย์ของการป้องกันจากคำถามที่ว่าองค์กรจะโดนโจมตีอย่างไร…

Read more