แนวคิดยุคใหม่สำหรับป้องกันภัยจาก Ransomware : ”ให้เชื่อว่าระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ หรือ ไม่เชื่อไว้ก่อนว่าปลอดภัย (Zero-Security)”!

You are here:
Go to Top